Bize ulaşmak için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

İletişime geçen kişiler için “Ön Bilgilendirme – Muvafakatname Metni”;
Mesaj göndermiş olduğum şirketinizin bu süreçte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve özellikle de ilgili kanunun 10.maddesi ve sair mevzuatı kapsamında, özellikle anlaşılabilirlik ve ulaşılabilirlik hususlarında ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm konularda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmıştır. Kanun ve sair mevzuatı kapsamında iş başvurusu/ilişkisi nedeniyle Günizi Kurumsal Eğitim, Müh. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından iletişim sırasında başvuru sahibi tarafından verilen ad-soyad ve e-posta bilgisinin üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesince işlenmesi, paylaşılması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, saklanması, silinmesi/yok edilmesi, anonimleştirilmesi ve mevzuat kapsamında yer alan her türlü tasarruf yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleme konusunda işverene yetki verdiğimi, bu konuda açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*


*


*


*