UMİ İnşaat Heybeli Konakları İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Umi İnşaat Heybeli Konakları şantiyesinde iş sağlığı ve güvenliği için teknik şartların sağlanması amacıyla düzenli gözlemler yapılarak çalışmaların o anki durumuna ve şartlarına göre tespitler yapılmakta, önlemler belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Gerekli görülmesi durumunda kural değişiklikleri yapılarak duyurulmakta ve uygulanmaktadır.
Çalışanlar düzenli olarak bilgilendirilmekte ve uzmanlarımızın yıllara dayanan tecrübesi paylaşılmaktadır.
Bu kapsamda mevcut İş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma planı ve ekindeki risk değerlendirme güncellenmiş, çalışanlar bilgilendirilmiştir.
UMİ İnşaat’ın inşaat kalitesinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyeti de uygulamanın etkinliğinde büyük bir etken olmaktadır.
268_6826

268_6820